CMK_banner_02.jpg

Volgende repetitie

Repetitie

Op 21-02-2019
19:45 uur - 22:00 uur

Volgende concert/medewerking

Medewerking Winterkraaien

Op 07-03-2019
20:00 uur - 21:30 uur

Na de Passiestonde van het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop op 1 april 2010 in de Ned. Herv. Kerk te Vroomshoop, werd het eerste exemplaar van de nieuwste CD, die de naam “Via Dolorosa” heeft meegekregen,  aangeboden aan de burgemeester van Twenterand, de heer B. Kobes.
Vanaf 2 april 2010 is deze prachtige CD tegen € 15,-- te koop
bij leden van het mannenkoor.

Dirigent Gezinus M. Veldman is bijzonder tevreden over de kwaliteit van de CD van zijn Mannenkoor. “De Passie- en Paastijd is het hoogtepunt van, maar ook de basis voor het christelijke geloof. Veel kunstenaars hebben deze tijd over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus  doorleefd en in beeld en muziek vertolkt.  Deze tijd wordt veelal in verband gebracht met de Mattheus Passion van Bach.

Er is niet zoveel andere Passiemuziek op de markt gebracht. Vandaar dat het koor gekozen heeft om een CD te maken met daarop alleen maar Passiemuziek. Liederen vanuit verschillende tijden en in diverse talen worden ten gehore gebracht, waaronder het “Via Dolorosa”op tekst en muziek van Billy Spraque en Niles Borop en Gezinus Veldman. Maar ook het prachtige “Going’home”, een lied uit de slaventijd, waarin de verwachte thuiskomst bezongen wordt. Nederlandstalige liederen ontbreken niet. Geloven heeft te maken met gevoel, bezinning en stilte. De nieuwe CD is dus niet alleen maar bedoeld voor de Passietijd. Mensen ondergaan lijden. Deze CD kan helpen om pijn en verdriet te verwerken. Een CD dus om het hele jaar te beluisteren”, aldus een bevlogen Gezinus Veldman.

Koorlid Gerrit Jansen, die samen met de dirigent alle vele jaren inhoud geeft aan de jaarlijkse Passiestonde van het koor op Witte Donderdag, vindt dat het bijzondere van deze CD ook gelegen is in de vormgeving. De CD is niet alleen maar voorzien van een inhoudsopgave maar wordt in een tekstboekje ondersteund door indringende teksten. Teksten die spirituele bezinning oproepen. Beeldend vormgegeven door John Mulder uit Vroomshoop. “De samenhang tussen tekst en muziek roept voor heel veel mensen herkenning op” aldus Gerrit Jansen.

De voorzitter van het koor, John de Vries, is trots op zijn koor, dat met meer dan 100 mannen, tot zo’n hoge muzikale kwaliteit geleid is door de dirigent Gezinus Veldman.
Een CD die het waard is veel beluisterd te worden tijdens stille momenten waarop mensen verlangen naar een gevoel niet alleen op de wereld te zijn.