CMK_banner_01.jpg

Volgende repetitie

Herstart Repetitie

Op 10-09-2020
19:30 uur - 21:00 uur

Volgende concert/medewerking

Nieuwjaarsconcert

Op 16-01-2021
20:00 uur

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop jubileert in 2011. In dit kader worden dit jaar een aantal activiteiten voorbereid. Een van de activiteiten is een receptie, die gehouden wordt op 5 maart 2011 van 15.30 uur – 17.30 uur in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum “Irene”, Julianastraat 27 in Vroomshoop. Iedereen die het koor een warm hart toedraagt is hiervoor hartelijk uitgenodigd. Oud-leden en weduwen van oud-leden zijn tijdens de receptie van harte welkom.

Op 13 mei 2011 is er een gezamenlijk concert met MGV Liedertafel en Spielmans und Musikzug uit Diemelsee en de Muziekvereniging “Juliana” uit Den Ham gepland. Op 8 oktober 2011 staat een jubileumconcert van het jubilerende mannenkoor op het programma. Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop is opgericht op 1 maart 1951. Hoe kwam men ertoe om "zomaar"op een bepaalde datum een mannenkoor op te richten? Het was een reactie op de sombere oorlogstijd, waarin weinig werd gezongen. Groepjes mensen kwamen bij elkaar en zongen dat het een lieve lust was. Zo ook in Vroomshoop. De Oostenrijker Walter Klaasen, zelf als kind gezongen bij de Wiener Sängerknaben, was geboeid door het enthousiasme van deze zangliefhebbers. Er werd besloten een koor op te richten met de naam Christelijk Mannenkoor Vroomshoop. De dirigent werd Walter Klaasen. Er werd gestart met 27 leden.

Na 12 jaar moest er gezocht worden naar een andere dirigent. Klaasen verhuisde naar Noord Brabant. De heer Alle Roodbergen volgde hem op. Het was een schot in de roos. Onder zijn leiding werden er concerten gegeven met toonaangevende solisten. Er volgden reizen naar Duitsland, Canada en Amerika. Voor de begeleiding maakte hij gebruik van de nog jonge, maar zeer getalenteerde pianist, Gezinus M. Veldman, uit Vroomshoop. Het koor groeide in grootte en muzikaliteit. Maar in 1989 overleed Alle Roodbergen. Het koor was verslagen. Hoe nu verder ? Na lang zoeken werd Wim van Lenthe de nieuwe dirigent. In 1994 kwam een einde aan de overeenkomst. En weer moest worden omgezien naar een andere dirigent. Er werd een beroep gedaan op Gezinus M. Veldman, een briljant en gedreven musicus die op al veel fronten heeft laten zien wat hij in zijn mars heeft. Zo kreeg het mannenkoor een nieuwe dirigent, die van aanpakken weet en door zijn wijze van omgang met het koor, groot respect afdwingt.

Gezinus M. Veldman is een dirigent die op unieke wijze de schoonheid van muziek en zang weet over te brengen op de koorleden. Mede door zijn toedoen is het ledental gestegen tot meer dan 100, naar het zich laat aanzien zal het nog verder stijgen. Het is een voorrecht om met deze dirigent te mogen werken. Het is te hopen dat het koor nog lang mag genieten van zijn bijzondere gaven. Diverse keren is de laatste jaren samengewerkt met projectkoren, zoals bij de “Night of the Vroms” en “De Muzikale Diamant” ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het dorp Vroomshoop. Bijna 100 mannen, die geen lid van het koor waren, deden aan dit concert mee. Gezinus M. Veldman was in staat met slechts een paar repetities de mannen op de juiste toonhoogte te krijgen. Wat een enthousiasme! Uit dit laatste gebeuren gaven zich ruim 25 nieuwe leden van het koor op. Inmiddels is het koor weer met 5 leden gegroeid mede dankzij het projectkoor dat is samengesteld in verband met de actie Glazen Café in Vroomshoop.

CMK Vroomshoop 60 jaar