CMK_banner_03.jpg

Niek Kop (l) en Jans KamphuismondkapjeAmateurkoren mogen vooralsnog niet zingen. Daarentegen is het houden van een ledenvergadering weer wél toegestaan. Van die mogelijkheid maakte het Chr. Mannenkoor Vroomshoop gebruik door op 26 november zijn uitgestelde ledenvergadering te houden, met een beperkte deelname en op grote afstand van elkaar in de kerkzaal van kerkelijk centrum Irene. Bovendien werden de aanwezige koorleden voorzien van een origineel mannenkoormondkapje.

Het coronavirus zorgde helaas voor een haperend 2020. Na het Nieuwjaarsconcert en de 17e en 18e opvoering van De Winterkraaien kwamen repetities en concerten in maart abrupt tot stilstand. In september werd nog even gerepeteerd in de hervormde kerk in Den Ham, maar daarna moest het koor opnieuw stoppen met zingen.
Hopelijk kan het koor ergens in het begin van 2021 weer gaan repeteren, want het zingen én de onderlinge contacten worden node gemist door de koorleden en dirigent Gezinus Veldman.

Desondanks was er op de ledenvergadering ook goeds nieuws te melden. Het ledenbestand is ondanks alle coronazorgen op peil gebleven, en ook de financiële positie van het koor is stabiel en solide. 

Waarnemend voorzitter Jans Kamphuis kon bekendmaken dat Niek Kop unaniem was gekozen tot nieuwe voorzitter van het koor. Niek (links op de foto), met Vroomshoopse wortels en wonend in Den Ham, zal vanaf heden de leiding over het 100-koppige koor op zich nemen. Jans Kamphuis nam na 8 jaar als bestuurslid en 1 jaar waarnemend voorzitterschap afscheid uit het bestuur. 
Eerste secretaris Ferrie Oortgijsen knoopte er nog weer 3 jaar aan vast, waarmee het bestuur weer compleet is.